Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

[Voca 1] Travel & Tourism

Chào các bạn,

Hôm nay ad xin post bài tập từ vựng đầu tiên, chủ đề Travel & Tourism. Các bạn xem và làm bài tập, vui lòng để lại email dưới comment để ad gửi key cho các bạn check nhé.

Download Vocabulary Exercise 1 - Travel & Tourism
Disclaimer: The download links in this post are all collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com
Like us on Facebook ^^

Picture1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét