Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Yahoo & Skype - Add me: "hocieltstainha"

Hi everybody,

From now on you can contact us directly via yahoo or skype under the nick hocieltstainha.

We will hold voice conferences to give free speaking and writing lessons. So please add the nick and we'll give you information.

Have a good day.

Questions? Email us at info@hocieltstainha.com OR Call us at 099 54 33 287
Like us on Facebook ^^

Picture1


SKYPE DISCUSSION TONIGHT!!!

Wanna practice some speaking?

Free Speaking Discussion on Skype tonight:

Time: 10hpm - 11hpm (even longer if participants are eager) Please note that this is Vietnamese hours.

Topic: General topics to get to know each other. Feedback & corrections to be provided. 

How: add my skype (hocieltstainha) and we'll chat. 

See you guys tonight.


Disclaimer: The download links in this post are all collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com
Like us on Facebook ^^

Picture1


Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

[Download] IELTS Superior Speaking

The aim of this speaking book is threefold. First, to help you beat the test. Second, to build your confidence for the daunting IELTS test. Lastly, to equip you with the speaking skills needed not onlty to survive in an English speaking community but also to impress others in an academic as well as working environment.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE BOOK

P/S There is Chinese here and there in the book; however, it does not really matter.
Disclaimer: The download links in this post are all collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com
Like us on Facebook ^^

Picture1


Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

[Voca 1] Travel & Tourism

Chào các bạn,

Hôm nay ad xin post bài tập từ vựng đầu tiên, chủ đề Travel & Tourism. Các bạn xem và làm bài tập, vui lòng để lại email dưới comment để ad gửi key cho các bạn check nhé.

Download Vocabulary Exercise 1 - Travel & Tourism
Disclaimer: The download links in this post are all collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com
Like us on Facebook ^^

Picture1


Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

(Tài Liệu) PREPARE FOR IELTS (GENERAL TRAINING PRACTICE TEST)

General Training Practice Tests will help you prepare for the General Training module of the IELTS test by identifying problem areas and familiarizing you with the test format. Containing five practice tests and written by IELTS experts, the book includes full transcripts and answer key and has been extensively tested in IELTS preparation classes.
DOWNLOAD
Disclaimer: The download links in this post are all collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com
Like us on Facebook ^^

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

[Viết] Sửa bài - Làm quen với Line Graph

Chào các bạn,

Lần trước chúng tôi đã giới thiệu sơ qua cách viết một bài report đơn giản cho Line Graph, và chúng tôi đã nhận được một bài viết của bạn H. Được sự đồng ý, chúng tôi đã post bài của H lên trang blog để các bạn cùng tham khảo. Dĩ nhiên khi sửa bài viết, chúng tôi chỉ dựa trên nguyên tắc chia sẻ, góp ý là chính, học tập lẫn nhau, hoàn toàn không có ý gì khác. Nếu có bạn nào có ý kiến để hoàn thiện bài viết của bạn H tốt hơn, chúng ta cùng thảo luận với nhau nhé! THẢO LUẬN BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK! Bài viết hoàn chỉnh của bạn H:
The graph shows the number of Incidence of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. It can be clearly seen that the amount of Incidence of X disease is currently declining nearly zero.
The incidence of X disease was about 100 from 1960 to 1965 and doubled in 1970. There was a sharp increase between 1970 and 1975, with 500 people in incidence of X disease. In 1980, the number of incidence was stable 500 likely the year 1980.  After this, the total drop quickly to around 350 in 1985. Between 1985 and 1990, numbers fall rapidly near zero. From 1990 to 1995, amount of people in incidence of X disease remained constant zero.
In conclusion we can see that the fluctuation number of incidence of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. The total of incidence increased until 1975 and remained in 1980, but decrease quickly for the rest of the period.

Chúng tôi sẽ sửa từng phần của bài viết, các bạn theo dõi nhé. Tập trung vào! 
PHẦN 1: The graph shows the number of Incidence of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. It can be clearly seen that the amount of Incidence of X disease is currently declining nearly zero.

Mở đầu bài report bằng câu The graph shows là đúng, nhưng ở đây, the number of incidence là sai, vì incidence đã mang nghĩa là “tỉ lệ mắc phải rồi”. Cho nên nếu muốn dùng the number of, thì viết the number of cases of X disease sẽ đúng hơn. 

Tương tự, the amount of incidence of the disease nên chuyển thành the number of people who suffered from this disease (chuyển X disease thành this disease để đỡ lặp từ, và do số trường hợp mắc bệnh cũng chính là số người mắc bệnh, nên chuyển thành the number of people who suffered from  …). Có thể thấy rõ rằng số trường hợp mắc bệnh tăng, rồi ổn định, rồi giảm từ từ, nên nếu chỉ nói là đang giảm như ở đây thì chưa đúng lắm. Cách dùng thì sai, thời gian là 1960 – 1995, nên phải dùng quá khứ.  
Đoạn mở đầu tóm lại sửa như sau: The graph shows the number of cases of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. It can be clearly seen that the number of people who suffered from this disease experienced some significant changes over the period.

PHẦN 2: The incidence of X disease was about 100 from 1960 to 1965 and doubled in 1970. There was a sharp increase between 1970 and 1975, with 500 people in incidence of X disease. In 1980, the number of incidence was stable 500 likely the year 1980.  After this, the total drop quickly to around 350 in 1985. Between 1985 and 1990, numbers fall rapidly near zero. From 1990 to 1995, amount of people in incidence of X disease remained constant zero.

Phần with 500 people in incidence of X disease chưa ổn, phải chuyển thành 500 people catching the disease (rút gọn của 500 people who caught the disease). Cách viết “likely the year 1980”, chưa hiểu ý người viết? à nên viết lại nguyên phần trên là, There was a sharp increase in the number of X disease sufferer, from 200 (in 1970) to 500 cases (in 1975). After that this figure remained stable for 5 years (thời gian 5 năm từ 1975 tới 1980) before suddenly dropping to approximately 350 cases in 1985. (dùng approximately, about, roughly khi chưa chắc lắm về số liệu) 

Do phần số liệu sau năm 1985 có thay đổi lớn, nên có thể dùng trạng từ significantly để mở đầu câu, giúp nhấn mạnh sự đặc điểm này. Dùng numbers là sai, phải bỏ đi “-s”. Thêm nữa, dùng sai thì (điều tối kỵ) fall à fell. Dùng amount of people là sai, vì amount chỉ dùng với danh từ không đếm được, thay vào đó, dùng number. Câu trên sửa lại là Significantly, the number of X disease cases fell rapidly to zero. From 1990 onwards, the incidence of X disease remained constant AT zero. (remain constant AT … ) 

Tuy nhiên do phần này là điểm nhấn quan trọng của bài viết, có thể cải thiện như sau: Cấu trúc from … onwards: từ năm … trở đi. Do số người mắc bệnh ngày càng giảm và tới zero, nên có thể nói là căn bệnh đã “disappear” hoặc là bị nhổ rễ tận gốc “eradicate”. 
--> Significantly, the incidence of X disease fell rapidly from 1985 onwards, reaching zero in 1990. Since this point the disease was completely eradicated from Someland.
 
PHẦN 3: In conclusion we can see that the fluctuation number of incidence of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. The total of incidence increased until 1975 and remained in 1980, but decrease quickly for the rest of the period.

Chú ý sau lưng THAT bao giờ cũng là 1 mệnh đề (that + subject + verb). Ở đây không thấy được mệnh đề, mà chỉ có một cụm danh từ là the fluctuation number of … sai, bỏ THAT đi, và sửa lại: we can see some fluctuations in the incidence of X disease over the period (Chúng tôi không chủ trương lặp lại quá nhiều, vì sẽ có xu hướng giống như 1 câu mở đầu). The total number of cases of X disease increased until 1975, remained constant in 1980 before suddenly decreasing for the rest of the period.

Remain phải đi chung với constant: remain constant. Theo kinh nghiệm, để viết 2, 3 sự thay đổi tăng giảm trong cùng một câu, có thể dùng cấu trúc sau: S + V1(ed), V2(ed) before V3-ing (cấu trúc tự chế) Ở đây được áp dụng trong câu là … increased until 1975, remained constant in 1980 before suddenly decreasing …(V1 = increase, V2 = remain, V3 = decrease)

Do lần đầu sửa bài nên còn hơi rối rắm, không giống như vừa dạy vừa sửa trên lớp nên xin các bạn thông cảm. 

Vui lòng tham khảo thêm bài mẫu sau: 

The graph shows the number of cases of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. As an overall trend, it is clear that the number of cases of the disease increased fairly rapidly until the mid seventies, remained constant for around a decade at 500 cases before dropping to zero in the late 80s.
In 1960, the number of cases stood at approximately 100. That number rose steadily to 200 by 1969 and then more sharply to 500 in 1977. At this point the number of cases remained stable until 1984 before plummeting to zero by 1988. From 1988 to 1995 Someland was free of the disease.
In conclusion, the graph shows that the disease was increasingly prevalent until the 1980s when it was eradicated from Someland.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: info@hocieltstainha.com 


THẢO LUẬN BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK! Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

[Tài liệu] Essential Listening for IELTS


You can find Chinese here and there in this book, but actually it's quite good practice for listening. It's easy and low-intermediate students can find it beneficial. I don't recommend this for intermediate students who may find it a bit of something ridiculous.


DOWNLOAD LINK FOR BOOK
DOWNLOAD LINK FOR AUDIO 1 (FOR STUDENT BOOK)
DOWNLOAD LINK FOR AUDIO 2 (FOR WORKBOOK)

File size: PDF: 26.4 MB, Audio: 53.8 MB + 105 MB
File type: PDF, MP3


Disclaimer: The download link in this post is collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

[Kỹ năng viết] Làm quen với Task 1 - LINE GRAPHS

Các bạn thân mến, 


Kỹ năng viết của IELTS luôn là trở ngại cho thí sinh dự thi. Có thể Task 2 (Essay Writing) không quá khó với nhiều bạn, nhưng Task 1 (Report Writing) luôn là một cơn ác mộng. 


Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với cách viết report cho Line Graph nhé. 
Trước tiên bạn nhìn vào đề viết mẫu dưới đây: 


Khi nhìn vào một đề Line Graph như thế này, bạn cần phải trả lời những câu hỏi ngắn sau:
 • Biểu đồ hiển thị thông tin gì? Ở đây là số lượng người hút thuốc của nam và nữ, ở Someland. 
 • Có bao nhiêu đường? 2 đường - 1 đường cho nam và 1 đường cho nữ 
 • Giai đoạn nào? Từ năm 1960 đến năm 2000, các bạn suy ra ngay lập tức: dùng thì quá khứ trong bài viết 
 • Đơn vị tính là bao nhiêu? 1,000 người 
 • Xu hướng chung của biểu đồ là gì? Điều này đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì nếu bạn không hiểu được xu hướng chung, bạn sẽ viết hơi lan man, không có hướng nhất định. Ở đây, bạn thấy rằng số lượng nam hút thuốc GIẢM DẦN, trong khi số lượng nữ hút thuốc TĂNG DẦN, sau đó GIẢM, và cuối cùng vẫn thấp hơn số lượng nam. 
Khi bắt đầu viết, hãy nhớ rằng một bài viết Task 1 tốt, cần phải có:
 1. Câu mở đầu - The graph shows / compares  ... cùng với xu hướng chung của biểu đồ - In general, ...
 2. Thân bài: mô tả dữ liệu, ở đây biểu đồ cho thấy gì, bạn sẽ mô tả sự thay đổi, lên xuống tăng giảm của từng lines. Một cách hay là bạn chia giai đoạn ra để nói cho cả 2 lines. Nhưng khi bắt đầu, bạn NÊN mô tả một line trước, hoàn chỉnh line đó, xong rồi mới chuyển sang mô tả line thứ 2, khi đó nhớ so sánh với line thứ nhất nhé. Vậy, thân bài ở đây là: line 1 (nam) + line 2 (nữ)
 3.  Kết luận: KHÔNG nhất thiết phải viết phần kết luận cho Task 1 NẾU như bạn đã viết đầy đủ những gì ở trên. Khi bạn muốn viết phần này, nhớ mở đầu bằng In conclusion / In summary / To sum up + những gì nổi trội nhất của biểu đồ. 
Bây giờ bạn đọc bài mẫu cho biểu đồ ở trên nhé. Chú ý các phần được in đậm:

 • The graph compares the rate of smoking in men and women in Someland between the years 1960 and 2000. It can be clearly seen that the rate of smoking for both men and women is currently declining and that fewer women have smoked throughout the period.
 • In 1960, 600 men in every 1,000 was smoking. This number decreased gradually to 500 by 1974 and continued to decrease but more steeply to 250 in 2000
 • In contrast, the rate of smoking in women in 1960 was very low at only 80 in every 1,000. By 1968 this increased to 170, and increased again but more steeply to 320 in 1977. The rate of female smokers then remained stable at 320 until 1984 at which point the figures began to decline and had dropped to 200 by 2000. 
 • In conclusion we can see that the rate of smoking in men dropped throughout the whole period but was always at a higher level than the female figures. The rate of smoking in women increased until 1977 but then decreased for the rest of the period.

(Lưu ý: Khi đọc bất kỳ bài mẫu nào, bạn cũng nên chú ý học những cấu trúc hay của bài đó và ghi chép lại thật cẩn thận để sau này dùng đến.)Bây giờ tới lúc tập viết những câu cơ bản. Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây và viết một bài mô tả ngắn  diễn tả sự thay đổi của số lượng người mắc bệnh X ở Someland nhé: 

 Từ vựng cần thiết (do tính chất của bài học chỉ là để làm quen, nên chúng tôi không liệt kê quá nhiều từ vựng, có thể dẫn đến người học bị rối rắm): 
 • Tăng: increase, grow, rise, go up 
 • Giảm: decrease, go down, fall, decline 
 • Không tăng nữa: level off / out 
 • Trạng từ chỉ mức độ: considerably / significantly / remarkably / slightly
 • Trạng từ chỉ tốc độ: suddenly / rapidly / slowly
 
Bạn đã sẵn sàng cho bài viết của mình chưa? Nếu ổn, hãy gửi bài viết của các bạn cho chúng tôi qua địa chỉ mail: info@hocieltstainha.com nhé. 


Chúc các bạn viết thật tốt!
HỌC IELTS TẠI NHÀ - AIMING FOR YOUR SUCCESS


Disclaimer: This post does use some pictures and content from other sites. If the owner of such do not want them to appear on this page, just contact us via info@hocieltstainha.com. Please remember that this page is for non-commercial purposes.

Vui lòng ghi rõ nguồn http://www.hocieltstainha.com/ khi bạn xuất bản lại bài viết này ở những trang khác.  


[Tài liệu] IELTS Test Builder 2 - 4 bài test hoàn chỉnh

 KEY FEATURES
 • Designed to improve exam performance and increase language competence for success in IELTS 
 • Includes four completely new practice tests 
 • Further Practice and Guidance pages 
 • Accompanying audio CD contains all four listening tests
 • Complete answer key with useful explanations

DOWNLOAD LINK 


Disclaimer: The download link in this post is collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com 

 

[Đề thi] Ngày 26/5/2012

Chào các bạn,

Chúng tôi sẽ cố gắng đăng những đề thi IELTS mới, cập nhật trên trang blog để các bạn tham khảo và luyện tập thêm. Cho mỗi đề thi, chúng tôi có chuẩn bị các đáp án mẫu, nếu các bạn cần, vui lòng gửi mail đến địa chỉ info@hocieltstainha.com

Đề thi Nói - Part 2

Describe a job that you would like to do in the future.
You should say:  + What it is
                            + What skills and / or knowledge it requires
                            + Why you like it
and say whether you think you are suitable for this job or not.

Đề thi viết - Task 2 

You should spend 40 minutes on this task.

Some people believe that money should be invested in arts. Others think that this huge amount of money should be spent on the development of more practical areas such as education and health care. 

Discuss these both views and give your own opinion.

You should write at least 250 words.

Chúc các bạn học tốt, ngày càng tiến bộ.

HỌC IELTS TẠI NHÀ - AIMING FOR YOUR SUCESS

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

[Kỹ năng nói] Part 1 - Topic: Family

 
Trong bài thi nói IELTS, Part 1 là phần thi đơn giản nhất. Giám khảo sẽ hỏi các bạn những câu hỏi đơn giản, và các bạn cần trả lời nhanh, gọn, lẹ trong vòng 3 giây. Độ dài câu trả lời tùy thuộc vào khả năng, tuy nhiên không nên quá ngắn, cũng không nên quá dài, lý tưởng khoảng từ 3-4 câu.

Ví dụ:  Do you plan to study abroad? Câu trả lời thường thấy nhất là Yes, I do / No, I don't. Trong trường hợp này, giám khảo không thể đánh giá được năng lực ngôn ngữ của bạn do câu trả lời quá ngắn không sử dụng từ vựng hay cấu trúc gì.

Vậy, khi nghe câu hỏi, bạn nên tự hỏi mình thêm những câu hỏi có liên quan để kéo dài thêm câu trả lời. Ví dụ, Do you plan to study abroad? Ngoài cách trả lời Yes / No, bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi bắt đầu bằng WHEN / WHERE / WHY / HOW / WHO / WHICH. Ở đây người viết bài tự hỏi mình thêm ba câu hỏi - When do you plan to study?, Where do you plan to study?, Why do you plan to study abroad?

Như vậy, câu trả lời tạm gọi là ổn cho câu hỏi trên, có thể là: Yes, I'm planning to study overseas in America. It is because I want to keep myself updated with the latest world of knowledge as well as learn more about the American culture. I think I'll probably do this next year around September. 


Đối với kỹ năng nói, bạn đừng lo ngại mình sẽ mắc nhiều lỗi khi bạn nói nhiều hơn những gì được hỏi. Đây là một vài lời khuyên cho các bạn thi speaking IELTS. Thứ nhất, cố gắng kéo dài câu trả lời của mình (nhưng không nên quá dài). Thứ hai, dùng những cấu trúc, từ vựng hay (không quá đơn giản). Thứ ba, tự luyện tập với chính mình, đồng thời tự đánh giá. 


Bây giờ các bạn luyện tập với chủ đề đầu tiên nhé. Chủ đề của bài học hôm nay là FAMILY
 1. Do you come from a large or small family? Tell me about your family.
 2. How much time do you spend with them?
 3. What kind of activities do you do together?
 4. Do you have anything in common with other people in your family?
 5. What are the advantages and disadvantages of living with family? 
Chúng ta hãy làm quen với một số từ vựngvà cấu trúc liên quan đến chủ đề.
 • extended family= a family unit which includes grandmothers, grandfathers, aunts and uncles, etc. in addition to parents and children (gia đình có ông bà, cậu, dì, nhiều gia đình khác sống chung với nhau)
 • nuclear family = a family consisting of two parents and their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc. (gia đình hạt nhân) 
 • single-parent family = gia đình chỉ có cha hoặc mẹ (không phải cả hai) và con. 
 • the only child: con một 
 • spend + thời gian + (on) + doing something: dành thời gian để làm gì. Ví dụ: I spend most of my free time on doing housework. 
 • share the same ... with somebody: có cùng điểm gì ... với ai. Ví dụ: I share the same interests with my younger sister. We both like reading books. 
 • lack of freedom: thiếu tự do 
 • lack of privacy: thiếu riêng tư. Ví dụ: One thing I don't like about living with my family is that I have to suffer from a lack of privacy.
 Đã đến lúc luyện tập. Các bạn hãy trả lời những câu hỏi trên, có thể sử dụng một số từ vựng hoặc cấu trúc cho sẵn. Tốt nhất các bạn nên NÓI, không nên VIẾT ra. Nếu các bạn cần câu trả lời mẫu, hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ: info@hocieltstainha.com

Chúc các bạn học vui và mau tiến bộ.

Aiming for your success - Học IELTS tại nhà! 

Vui lòng ghi rõ nguồn www.hocieltstainha.com khi bạn xuất bản lại bài viết này ở những trang khác.

[Tài liệu] Achieve IELTS - Grammar & Vocabulary Book

"Achieve IELTS Grammar and Vocabulary" concentrates on the key grammar points and lexis particular to the IELTS examination. Clear, contextualised grammar explanations and practice activities provide students with the necessary grammar knowledge to complete the academic exercises within the IELTS test, such as describing trends and processes, and grammar for discursive essays. The vocabulary section provides students with the ideal tool to expand their lexical range. Material is presented in lexical sets and includes collocations and phrases to enable students to sound natural in their use of English.

File size: 143 MB 
File type: OCRed PDF + MP3


Disclaimer: The download link in this post is collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com 
 

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

[Tài liệu] IELTS Express Upper IntermediateIELTS Express Upper Intermediate is the second level of a two-level IELTS exam preparation series. Level Two is designed for students at IELTS band 5.5 and above, focusing  exclusively on preparing learners for the Academic module. The coursebook is ideal for short preparation courses of 30-40 hours, and can easily be extended for longer courses by selecting from supplementary materials including the Workbook and Video/DVD.

1.Coursebook - 39 MB
2.Tracklist (CD 1 and CD 2) - 701 KB 3.CD 1 (Units 1-8) - 58 MB
4.CD 2 (tests) - 58 MB

DOWNLOAD LINK 1
DOWNLOAD LINK 2
DOWNLOAD LINK 3
DOWNLOAD LINK 4

Disclaimer: The download link in this post is collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: hocieltstainha@gmail.com 

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

[Tài liệu] A Book for IELTS


The book covers the four modules of the IELTS exam: listening, reading, writing and speaking. Special features of the book are: the reading exercises, the detailed Keys for these exercises, the wide range of exercises to help you prepare for Writing Task 1, and the detailed Key for the Reading Tests.
The publication may also be used as a course book, or as a supplement to a course book.
So that you may repeat the exercises in this book, we would advise you to avoid marking the text.
This new edition incorporates the changes to the speaking module introduced in July 2001.


File size: 5,9 MB 
File type: OCRed PDF


Disclaimer: The download link in this post is collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: hocieltstainha@gmail.com  

[Tài liệu] IELTS Practice Exams with AUDIO CDsThis book contains six complete practice tests for each training module; the tests match the level of the actual IELTS. Each practice test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. This follows the order the sections appear on the actual IELTS.
Although it is easier to work through the practice tests in that order, this is not necessary. You can study only those sections that you want to study. You can study them in any order.

File size: 123 MB 
File type: OCRed PDF + MP3

DOWNLOAD HERE


Disclaimer: The download link in this post is collected from the Internet and the owner of this blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: info@hocieltstainha.com[Tài liệu] Vocabulary for IELTS

Quyển sách này sẽ là trợ thủ đắc lực của các bạn trong việc tăng lượng từ vựng cần thiết cho kỳ thi. Các bạn nhớ nhé, từ vựng là quan trọng nhất để đạt được bandscore cao! Các bạn đọc thêm thông tin về quyển sách bên dưới nhé.
Summary
The Vocabulary for IELTS book and CD cover vocabulary items and skills which are relevant to all four exam papers: Listening, Reading, Writing and Speaking. In each unit, you work towards an exam practice exercise which is modelled on the actual IELTS exam. Each unit contains activities that help you develop, step-by-step, the vocabulary knowledge and skills to help you tackle the exam. Exam tips throughout the book highlight essential vocabulary-related learning strategies and exam techniques.
Content
Units
Each unit is divided into three parts.
Part 1: Vocabulary introduces vocabulary related to the topic or function of the unit. Definitions for this vocabulary are presented using Collins COBUILD full-sentence definitions, and IELTS- style example sentences show how the words are used in context. Parts of speech and the different forms of the words are also listed.
Part 2: Practice exercises provide a structured set of exercises which help youdevelop the skills to successfully apply vocabulary knowledge to the exam. Each unit focuses on developing vocabulary and skills for a particular paper, and the practice exercises provide practice for the particular paper.
Part 3: Exam practice provides exam practice exercises in a format that follows the actual exam giving you the opportunity to familiarize yourself with the kinds of questions you will encounter in the exam. This section focuses on a particular exam paper and is highlighted in grey for easy reference.
Exam tips
There are exam tips and strategies in each unit. These are in boxes for easy reference.
Audio script
All audio for the Listening and Speaking paper has been recorded on the CD using native speakers of English. A fu l l audio script is provided at the back of the book so that you can check the language used in the listening and speaking exercises, if needed.
Answer key
A comprehensive answer key is provided for all sections of the book including model answers for more open-ended writing and speaking tasks.
Collocations
At the back of the book, you can further develop your vocabulary by studying the list of the most common collocations for the vocabulary presented in the units.


DOWNLOAD HERE


Disclaimer: The download link in this post is collected from the Internet and the owner of the blog shall not hold any responsibilities for it. If this harms your feelings though, just send us an email and the link requested will be immediately removed. Our email address is: hocieltstainha@gmail.com

Lời chào thân ái

Lời chào thân ái đến tất cả các bạn,

Trong thời đại ngày nay, tiếng Anh luôn đóng một vai trò quan trọng. Ngày càng nhiều các bạn học sinh sinh viên tham gia nhiều lớp học để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình và để tham dự các kỳ thi quốc tế.

IELTS - International English Language Testing System, là một trong những kỳ thi quan trọng đó. Rất nhiều trường Đại Học, Cao Đẳng ở nước ngoài yêu cầu một thang điểm IELTS nhất định để chấp nhận sinh viên nhập học. Và, điều này phần nào gây khó khăn cho các bạn học sinh sinh viên.

Thấu hiểu được sự khó khăn đó, chúng tôi đã cho ra đời trang blog này để giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS mà không cần phải mất một khoản phí nào. Chúng tôi cung cấp:
 1. Các bài học luyện tập kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đúng theo dạng thức bài thi IELTS thật
 2. Các bài học về từ vựng, ngữ pháp để bổ trợ cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
 3. Các tài liệu IELTS sưu tầm trên mạng với các links dễ download (mediafire)
 4. Các đề thi speaking và writing IELTS mới nhất
 5. Dịch vụ chấm và sửa bài viết IELTS. Hoàn toàn miễn phí.
 6. Trả lời các câu hỏi về kỳ thi IELTS - cũng như hướng dẫn cách học tốt nhất
Hướng các bạn đến bài thi IELTS một cách thật tiết kiệm và nhanh chóng là mục tiêu của chúng tôi. Do mới thành lập, trang blog còn nhiều hạn chế và chúng tôi rất hoan nghênh những phản hồi của các bạn để giúp chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

Để sử dụng các dịch vụ, các bạn vui lòng ghé thăm trang blog này thường xuyên và lưu lại địa chỉ email của chúng tôi: hocieltstainha@gmail.com. Các bạn có thể đặt câu hỏi, gửi yêu cầu, cũng như gửi bài viết IELTS của các bạn cho chúng tôi.

Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu của mình - cải thiện trình độ tiếng Anh và thi IELTS đạt kết quả tốt nhất.

Thân ái.

Học IELTS Tại Nhà - hocieltstainha@gmail.com