Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

[Viết] Sửa bài - Làm quen với Line Graph

Chào các bạn,

Lần trước chúng tôi đã giới thiệu sơ qua cách viết một bài report đơn giản cho Line Graph, và chúng tôi đã nhận được một bài viết của bạn H. Được sự đồng ý, chúng tôi đã post bài của H lên trang blog để các bạn cùng tham khảo. Dĩ nhiên khi sửa bài viết, chúng tôi chỉ dựa trên nguyên tắc chia sẻ, góp ý là chính, học tập lẫn nhau, hoàn toàn không có ý gì khác. Nếu có bạn nào có ý kiến để hoàn thiện bài viết của bạn H tốt hơn, chúng ta cùng thảo luận với nhau nhé! THẢO LUẬN BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK! Bài viết hoàn chỉnh của bạn H:
The graph shows the number of Incidence of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. It can be clearly seen that the amount of Incidence of X disease is currently declining nearly zero.
The incidence of X disease was about 100 from 1960 to 1965 and doubled in 1970. There was a sharp increase between 1970 and 1975, with 500 people in incidence of X disease. In 1980, the number of incidence was stable 500 likely the year 1980.  After this, the total drop quickly to around 350 in 1985. Between 1985 and 1990, numbers fall rapidly near zero. From 1990 to 1995, amount of people in incidence of X disease remained constant zero.
In conclusion we can see that the fluctuation number of incidence of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. The total of incidence increased until 1975 and remained in 1980, but decrease quickly for the rest of the period.

Chúng tôi sẽ sửa từng phần của bài viết, các bạn theo dõi nhé. Tập trung vào! 
PHẦN 1: The graph shows the number of Incidence of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. It can be clearly seen that the amount of Incidence of X disease is currently declining nearly zero.

Mở đầu bài report bằng câu The graph shows là đúng, nhưng ở đây, the number of incidence là sai, vì incidence đã mang nghĩa là “tỉ lệ mắc phải rồi”. Cho nên nếu muốn dùng the number of, thì viết the number of cases of X disease sẽ đúng hơn. 

Tương tự, the amount of incidence of the disease nên chuyển thành the number of people who suffered from this disease (chuyển X disease thành this disease để đỡ lặp từ, và do số trường hợp mắc bệnh cũng chính là số người mắc bệnh, nên chuyển thành the number of people who suffered from  …). Có thể thấy rõ rằng số trường hợp mắc bệnh tăng, rồi ổn định, rồi giảm từ từ, nên nếu chỉ nói là đang giảm như ở đây thì chưa đúng lắm. Cách dùng thì sai, thời gian là 1960 – 1995, nên phải dùng quá khứ.  
Đoạn mở đầu tóm lại sửa như sau: The graph shows the number of cases of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. It can be clearly seen that the number of people who suffered from this disease experienced some significant changes over the period.

PHẦN 2: The incidence of X disease was about 100 from 1960 to 1965 and doubled in 1970. There was a sharp increase between 1970 and 1975, with 500 people in incidence of X disease. In 1980, the number of incidence was stable 500 likely the year 1980.  After this, the total drop quickly to around 350 in 1985. Between 1985 and 1990, numbers fall rapidly near zero. From 1990 to 1995, amount of people in incidence of X disease remained constant zero.

Phần with 500 people in incidence of X disease chưa ổn, phải chuyển thành 500 people catching the disease (rút gọn của 500 people who caught the disease). Cách viết “likely the year 1980”, chưa hiểu ý người viết? à nên viết lại nguyên phần trên là, There was a sharp increase in the number of X disease sufferer, from 200 (in 1970) to 500 cases (in 1975). After that this figure remained stable for 5 years (thời gian 5 năm từ 1975 tới 1980) before suddenly dropping to approximately 350 cases in 1985. (dùng approximately, about, roughly khi chưa chắc lắm về số liệu) 

Do phần số liệu sau năm 1985 có thay đổi lớn, nên có thể dùng trạng từ significantly để mở đầu câu, giúp nhấn mạnh sự đặc điểm này. Dùng numbers là sai, phải bỏ đi “-s”. Thêm nữa, dùng sai thì (điều tối kỵ) fall à fell. Dùng amount of people là sai, vì amount chỉ dùng với danh từ không đếm được, thay vào đó, dùng number. Câu trên sửa lại là Significantly, the number of X disease cases fell rapidly to zero. From 1990 onwards, the incidence of X disease remained constant AT zero. (remain constant AT … ) 

Tuy nhiên do phần này là điểm nhấn quan trọng của bài viết, có thể cải thiện như sau: Cấu trúc from … onwards: từ năm … trở đi. Do số người mắc bệnh ngày càng giảm và tới zero, nên có thể nói là căn bệnh đã “disappear” hoặc là bị nhổ rễ tận gốc “eradicate”. 
--> Significantly, the incidence of X disease fell rapidly from 1985 onwards, reaching zero in 1990. Since this point the disease was completely eradicated from Someland.
 
PHẦN 3: In conclusion we can see that the fluctuation number of incidence of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. The total of incidence increased until 1975 and remained in 1980, but decrease quickly for the rest of the period.

Chú ý sau lưng THAT bao giờ cũng là 1 mệnh đề (that + subject + verb). Ở đây không thấy được mệnh đề, mà chỉ có một cụm danh từ là the fluctuation number of … sai, bỏ THAT đi, và sửa lại: we can see some fluctuations in the incidence of X disease over the period (Chúng tôi không chủ trương lặp lại quá nhiều, vì sẽ có xu hướng giống như 1 câu mở đầu). The total number of cases of X disease increased until 1975, remained constant in 1980 before suddenly decreasing for the rest of the period.

Remain phải đi chung với constant: remain constant. Theo kinh nghiệm, để viết 2, 3 sự thay đổi tăng giảm trong cùng một câu, có thể dùng cấu trúc sau: S + V1(ed), V2(ed) before V3-ing (cấu trúc tự chế) Ở đây được áp dụng trong câu là … increased until 1975, remained constant in 1980 before suddenly decreasing …(V1 = increase, V2 = remain, V3 = decrease)

Do lần đầu sửa bài nên còn hơi rối rắm, không giống như vừa dạy vừa sửa trên lớp nên xin các bạn thông cảm. 

Vui lòng tham khảo thêm bài mẫu sau: 

The graph shows the number of cases of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. As an overall trend, it is clear that the number of cases of the disease increased fairly rapidly until the mid seventies, remained constant for around a decade at 500 cases before dropping to zero in the late 80s.
In 1960, the number of cases stood at approximately 100. That number rose steadily to 200 by 1969 and then more sharply to 500 in 1977. At this point the number of cases remained stable until 1984 before plummeting to zero by 1988. From 1988 to 1995 Someland was free of the disease.
In conclusion, the graph shows that the disease was increasingly prevalent until the 1980s when it was eradicated from Someland.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: info@hocieltstainha.com 


THẢO LUẬN BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK! Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét