Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

[Đề thi] Ngày 26/5/2012

Chào các bạn,

Chúng tôi sẽ cố gắng đăng những đề thi IELTS mới, cập nhật trên trang blog để các bạn tham khảo và luyện tập thêm. Cho mỗi đề thi, chúng tôi có chuẩn bị các đáp án mẫu, nếu các bạn cần, vui lòng gửi mail đến địa chỉ info@hocieltstainha.com

Đề thi Nói - Part 2

Describe a job that you would like to do in the future.
You should say:  + What it is
                            + What skills and / or knowledge it requires
                            + Why you like it
and say whether you think you are suitable for this job or not.

Đề thi viết - Task 2 

You should spend 40 minutes on this task.

Some people believe that money should be invested in arts. Others think that this huge amount of money should be spent on the development of more practical areas such as education and health care. 

Discuss these both views and give your own opinion.

You should write at least 250 words.

Chúc các bạn học tốt, ngày càng tiến bộ.

HỌC IELTS TẠI NHÀ - AIMING FOR YOUR SUCESS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét